آینده  -v. 19, no. 10/12 (1993/1994)

この本の情報

書名 آینده
著作者等 Afshār, Īraj
書名別名 Ayandeh : a Persian journal of Iranian studies

مجلۀ فرهنگ و تحقیقات ایرانی (تاریخ, ادبیات و کتاب)

Āyandah
巻冊次 -v. 19, no. 10/12 (1993/1994)
出版元 Niyavaran
刊行年月 -1993
ページ数 v.
大きさ 24 cm
ISSN 02599252
NCID AA10430205
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想