ข่าวสารสวป.  ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม, 2509 [1966])-

この本の情報

書名 ข่าวสารสวป.
著作者等 Sathāban Wičhai Witthayāsāt Prayuk hǣng Prathēt Thai
書名ヨミ ข่าวสาร สวป.
書名別名 A.S.R.C.T. newsletter

Applied Scientific Research Corporation of Thailand newsletter

VT:สวป.

ASRCT newsletter
巻冊次 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม, 2509 [1966])-
出版元 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
刊行年月 1966-
ページ数 v.
大きさ 26 cm
NCID AA00503459
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想