نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز  سال 20, شماره 1 (بهار 1347 [1968])-سال 25, شمارۀ مسلسل 108 (زمستان 1352 [1974])

この本の情報

書名 نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز
著作者等 Dānishgāh-i Tabrīz. Dānishkadah-ʾi Adabīyāt va ʿUlūm-i Insānī
書名別名 Revue de la Faculté des lettres et sciences humaines - Université de Tabriz

Revue de la Faculté des lettres et sciences humaines de Tabriz

Revue de la Faculté des lettres et sciences humaines
巻冊次 سال 20, شماره 1 (بهار 1347 [1968])-سال 25, شمارۀ مسلسل 108 (زمستان 1352 [1974])
出版元 دانشکدۀ ادبیات تبریز
刊行年月 [1968]-[1974]
ページ数 v.
大きさ 23 cm
NCID AA00404093
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想