راهنمای کتاب  سال 1, شمارۀ 1 (بهار 1337 [spring 1958])-

この本の情報

書名 راهنمای کتاب
著作者等 Anjuman-i Kitāb-i Īrān
書名別名 A bi-monthly journal of the Book Society of Persia

A journal of the Book Society of Persia

Rahnema-ye ketab : a journal of Persian language and literature, Iranian studies, and book reviews

Rāhnamā-yi kitāb

مجلۀ زبان و ادبیات و تحقیقات ایران‌شناسی و انتقاد کتاب

Rāhnemā-ye ketāb : bulletin of the Book Society of Persia
巻冊次 سال 1, شمارۀ 1 (بهار 1337 [spring 1958])-
出版元 انجمن کتاب
刊行年月 [1958]-
ページ数 v.
大きさ 23 cm
NCID AA00369560
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想