Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának közleményei  1958 (1958)-1965 (1965)

この本の情報

書名 Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának közleményei
書名別名 Vedomosti Fakulʹteta selʹskokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk agrarnogo universiteta
巻冊次 1958 (1958)-1965 (1965)
出版元 Mezőgazdasági Kiadó
刊行年月 1959-1966
ページ数 v.
大きさ 25 cm
ISSN 03651886
NCID AA00041535
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ハンガリー語
出版国 ハンガリー
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想