Македонски ◆j◆азик : билтен на Катедрата за ◆j◆ужнословенски ◆j◆азици при Филозофскиот факултет во Скоп◆j◆е  Г. 1. бр. 1 (1950)-

この本の情報

書名 Македонски ◆j◆азик : билтен на Катедрата за ◆j◆ужнословенски ◆j◆азици при Филозофскиот факултет во Скоп◆j◆е
著作者等 Univerzitet vo Skopje. Filozofski fakultet
書名別名 Makedonski jazik : bilten na Katedrata za južnoslovenski jazici pri Filozofskiot fakultet vo Skopje
巻冊次 Г. 1. бр. 1 (1950)-
ページ数 v.
大きさ 20 cm
ISSN 00251089
NCID AA00006884
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 マケドニア語
出版国 マケドニア
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想