東京医学 : 東京大学大学院医学系研究科・医学部年報  103(2)/(3)/(4)

東京医学会, 東京大学医師会編集

国立国会図書館雑誌記事索引 76 (2) 1968.04~90 (3・4) 1983.08;本タイトル等は最新号による;刊行頻度, 大きさの変更あり;76巻2号 - 108巻1/4号(Sept. 2001) ; 109号(Sept. 2002) - 115巻(Oct. 2007);以後電子資料 (CD-ROM)

「国立国会図書館デジタルコレクション(雑誌)」より

[目次]

 • Preface / Morihiro Sugishita
 • Hiroshi Yoshikura
 • Yasuo Ihara
 • Toshiro Fujita
 • Seiji Niimi
 • Atsuhiko Sakamoto
 • Makoto Araie
 • Shun-ichiro Kubota
 • School of Medicine / / ~216
 • Department of Basic Medicine / / ~45
 • Department of Anatomy and Cell Biology / Akio Yamauchi
 • Nobutaka Hirokawa
 • Yoshimitsu Kanai
 • Takao Nakata
 • Reiko Sato-Harada
 • Yasuko Noda
 • Sen Takeda
 • Takeshi Funakoshi
 • Yasushi Okada
 • Masahide Kikkawa
 • Yosuke Tanaka / p1~3
 • First Department of Physiology / Yasushi Miyashita
 • Haruo Kasai
 • Hiroyuki Okuno
 • Isao Hasegawa / p4~6
 • Second Department of Physiology / Mamoru Kumada
 • Kazuaki Ohsawa
 • Noriko Takuwa
 • Tomoyuki Kuwaki
 • Wei-Hua Cao / p7~8
 • First Department of Biochemistry / Hiroto Okayama
 • Akihisa Nagata
 • Shigeki Jinno
 • Koichi Tanaka
 • Hiroshi Murakami / p9~10
 • Second Department of Biochemistry / Takao Shimizu
 • Masao Iwamori
 • Takashi Izumi
 • Toshie Takahashi
 • Kazuhiko Kume / p11~13
 • First Department of Pathology / Rikuo Machinami
 • Atsuhiko Sakamoto
 • Tsuyoshi Tange
 • Hajime Horiuchi
 • Masaya Mori
 • Toru Motoi / p14~15
 • Second Department of Pathology / Takatoshi Ishikawa
 • Hideaki Oda
 • Seiichiro Shimizu
 • Yoko Nakatsuru / p16~17
 • First Department of Pharmacology / Masamitsu Iino
 • Hiroshi Takeshima
 • Takashi Sakurai
 • Kazuhiro Ohmi / p18~20
 • Second Department of Pharmacology / Masayoshi Mishina
 • Hiromi Ohmuro
 • Hideki Ando
 • Hisashi Mori / p21~23
 • Department of Hygiene / Kouji Matsushima
 • Shigeo Manabe
 • Masaru Nagahashi
 • Nobutaka Kurihara / p24~25
 • Department of Bacteriology / Hiroshi Yoshikura
 • Michiaki Masuda
 • Masamichi Ohshima
 • Takashi Odawara / p26~28
 • Department of Forensic Medicine / Takahiko Takatori
 • Masataka Nagao
 • Kimiharu Iwadate
 • Hirotaro Iwase / p29~31
 • Department of Immunology / Tadatsugu Taniguchi
 • Yoshihiro Asano
 • Shinsuke Taki
 • Tadaaki Miyazaki
 • Hisashi Harada
 • Motoo Kitagawa / p32~34
 • Department of Public Health / Shunichi Araki
 • Kazuhito Yokoyama
 • Katsuyuki Murata
 • Fumihiro Sata
 • Takeshi Tanigawa
 • Mutsuhiro Nakao / p35~38
 • Department of Physiological Chemistry and Nutrition / Yousuke Seyama
 • Shun-ichiro Kubota
 • Kazutaka Kano
 • Chiyo Hori
 • Yasunobu Uchijima / p39~41
 • Department of Radiological Health / Yoshiro Aoki
 • Tomoko Kusama
 • Michiaki Kai
 • Nobuhiko Ban / p42~43
 • Department of Radiation Oncology--Experimental Radiology / Norio Suzuki
 • Kazuo Sakai
 • Masamitsu Itoh
 • Kazuya Hirano / p44~45
 • Department of Clinical Medecine / / ~178
 • First Department of Internal Medicine / Kiyoshi Kurokawa
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Kazumasa Miki
 • Yoshiyasu Kaneko
 • Masaaki Higashihara
 • Itsuro Ogata
 • Kazuo Nosaka
 • Akihide Nakao
 • Shigeo Taniguchi
 • Naohiko Masaki
 • Toshiyuki Maruyama
 • Haruki Yamada
 • Tomoaki Tomiya
 • Norio Kawamura
 • Kazuhiko Koike
 • Naohisa Yahagi
 • Minoru Ohno
 • Hitoshi Ikeda
 • George Seki
 • Junichi Taguchi
 • Katsunori Aoki
 • Junichi Hanai
 • Akihiko Ohno / p47~58
 • Second Department of Internal Medicine / Masao Omata
 • Teruhiko Toyooka
 • Atsuo Goto
 • Kenjiro Kimura
 • Yasunobu Hirata
 • Katsu Takenaka
 • Yoshio Uehara
 • Yasushi Shiratori
 • Keiichiro Atarashi
 • Shin-ichi Momomura
 • Takanobu Tomaru
 • Takao Kawabe
 • Toshiyuki Takahashi
 • Toshiaki Nakajima
 • Yasuo Niwa
 • Jun-ichi Suzuki
 • Yuji Murakawa
 • Haruhiko Yoshida
 • Masahiro Kurita
 • Osami Kohmoto
 • Shuichiro Shiina
 • Seiryou Sugiura
 • Akihiko Aoyagi
 • Hiroshi Matsui / p59~71
 • Third Department of Internal Medicine / Yoshio Yazaki
 • Nobuhiro Yamada
 • Toru Yamaji
 • Kazuhide Yamaoki
 • Takashi Kadowaki
 • Tetsuro Okabe
 • Shun Ishibashi
 • Tomoaki Mitsuhashi
 • Kazuyuki Tobe
 • Yoshikazu Shibasaki
 • Tomoichiro Asano
 • Shin Ohnishi
 • Hiroki Kurihara
 • Hiroyuki Aburatani
 • Kinuko Mitani
 • Masahiko Kurabayashi
 • Toshihide Mimura
 • Yoshinori Seko
 • Shigeru Chiba
 • Nobuyuki Matsuhashi
 • Koji Maemura
 • Nobuya Ohishi
 • Hiroaki Honda
 • Issei Komuro / p72~82
 • Fourth Department of Internal Medicine / Toshiro Fujita
 • Naohide Yamashita
 • Tetsuya Igarashi
 • Toshio Matsumoto
 • Tomoki Okazaki
 • Katsuyuki Ando
 • Fujiko Okabe
 • Koji Takano
 • Takashi Nakaoka
 • Yuji Tanaka
 • Mitsuhiko Ogita
 • Madoka Taguchi
 • Yasuhiro Takeuchi
 • Nobuo Sekine
 • Seiji Fukumoto
 • Toru Motokura
 • Yoshitake Murayama
 • Kaoru Uchimaru
 • Tetsuya Mine
 • Kankitsu Cho
 • Shinya Kaname / p83~89
 • Department of Internal Medicine and Physical Therapy / Koji Ito
 • Yutaka Morita
 • Hirokazu Okudaira
 • Tetsufumi Inoue
 • Matsunobu Suko
 • Fujio Takeuchi
 • Kunihiko Tsubura
 • Haruhito Sugiyama
 • Toshiaki Takaishi
 • Shigeto Tohma
 • Ichiro Murata
 • Naoyuki Tsuchiya
 • Shigeru Takafuji
 • Kenji Ito
 • Seiichi Kitani
 • Ryoichi Tanaka
 • Shunsuke Shoji
 • Makoto Sato
 • Akira Ishii / p90~97
 • Department of Geriatrics / Yasuyoshi Ouchi
 • Yoshinosuke Fukuchi
 • Kenji Toba
 • Takayuki Hosoi
 • Takeshi Matsuse
 • Masato Eto
 • Masao Yoshizumi
 • Koichiro Nagano
 • Koichi Kozaki
 • Shusuke Furuhashi
 • Masahiro Akishita / p98~102
 • First Department of Surgery / Tetsuichiro Muto
 • Hirokazu Nagawa
 • Hiroshi Shigematsu
 • Hiroshi Yasuhara
 • Wataru Kimura
 • Ikuo Nagashima
 • Tadahiko Masaki
 • Hidemi Ohshiro
 • Masaya Ono
 • Osamu Tominaga
 • Yasuyuki Seto
 • Haruo Aramoto
 • Shoichi Kaizaki
 • Yasuhiko Muto
 • Shinichi Hori
 • Gosei Ishimaru / p103~107
 • Second Department of Surgery / Masatoshi Makuuchi
 • Toshiro Konishi
 • Tadatoshi Takayama
 • Yasushi Harihara
 • Osamu Sato
 • Mamoru Hiraishi
 • Tetsuro Miyata
 • Keiichi Kubota
 • Masaru Hirata
 • Takafumi Ueno
 • Kenji Miki
 • Atsushi Matsuura
 • Akihiko Ito
 • Taiichi Otani / p108~112
 • Third Department of Surgery / Takashi Oohara
 • Mitsuru Yamakawa
 • Michio Kaminishi
 • Shu Kuramoto
 • Shigeru Sakai
 • Yoshikazu Mimura
 • Jun Maeda
 • Hidemitsu Yasuda
 • Toshihisa Ogawa
 • Kaoru Kobayashi
 • Hajime Kanauchi
 • Masanori Hashimoto
 • Hajime Yamada
 • Hirokazu Yamaguchi
 • Toshiki Mimura
 • Fumio Aoki
 • Junichi Kojima
 • Keizo Unou
 • Rie Kisoda
 • Masashi Shimada / p113~114
 • Department of Neurosurgery / Takaaki Kirino
 • Tomio Sasaki
 • Ichiro Suzuki
 • Akio Asai
 • Takamitsu Fujimaki
 • Nobutaka Kawahara
 • Makoto Taniguchi
 • Takafumi Ide
 • Kensuke Kawai
 • Nobuhito Saito
 • Katsumi Hoya
 • Kazuhiko Mishima
 • Hiroki Kurita / p115~118
 • Department of Cardiothoracic Surgery / Akira Furuse
 • Yutaka Kotsuka
 • Kuniyoshi Yagyu
 • Motohiro Kawauchi
 • Osamu Tanaka
 • Jun Nakajima
 • Tadasu Kohno
 • Makoto Takeda
 • Hiroshi Kubota
 • Minoru Ono
 • Mika Takeshita
 • Kagami Miyaji
 • Kazuto Imanaka
 • Masahiko Ezure / p119~121
 • Department of Orthopaedic Surgery / Takahide Kurokawa
 • Kozo Nakamura
 • Takashi Matsushita
 • Hiromi Oda
 • Takashige Umeyama
 • Yoji Mikami
 • Hiromu Katsumoto
 • Takahiro Goto
 • Hiroshi Kawaguchi
 • Naoshi Fukui
 • Yuji Okazaki
 • Katsushi Takeshita
 • Kazuhiko Michishita
 • Ehi Boku
 • Yuichi Okuma
 • Takuji Nishikawa
 • Satoru Sasaki / p122~124
 • Department of Obstetrics and Gynecology / Yuji Taketani
 • Takashi Okai
 • Osamu Tsutsumi
 • Hiroyuki Yoshikawa
 • Shiro Kozuma
 • Tetsu Yano
 • Tomoyuki Fujii
 • Yoko Sagara
 • Mikio Momoeda
 • Eiji Ryo
 • Hidemi Shiotsu
 • Toshihiro Fujiwara
 • Takashi Onda
 • Koichi Kobayashi
 • Masahito Shimauchi
 • Hidenori Nishina
 • Akihiko Kikuchi
 • Naonori Hara
 • Kaoru Tadauchi
 • Genzo Marumo
 • Takako Ito / p125~130
 • Department of Pediatrics / Masayoshi Yanagisawa
 • Fumio Bessho
 • Yasuhide Hayashi
 • Yoichi Sakakihara
 • Yasuhide Nakamura
 • Toshio Hishi
 • Shin-ichi Naritaka
 • Hitoshi Kato
 • Miyuki Kobayashi
 • Mihoko Yonezawa
 • Yuko Miki
 • Akira Oka
 • Kazuhiko Shibuya
 • Shoei Kim
 • Takayoshi Isoda
 • Masaya Kubota
 • Shigetoshi Kobayashi
 • Masaki Hoshiyama
 • Yoshiaki Hoshikawa / p131~134
 • Department of Ophthalmology / Kanjiro Masuda
 • Shiroaki Shirato
 • Makoto Araie
 • Tadahiko Tsuru
 • Yujiro Fujino
 • Tetsuro Oshika
 • Hidetoshi Yamashita
 • Mikoro Mori
 • Schuichiro Eguchi
 • Toshikatsu Kaburagi
 • Tadashi Takahashi
 • Hiroto Obata
 • Jun Sugiyama
 • Muneyuki Takao
 • Rishu Inoue
 • Kazutaka Kamiya
 • Fumiko Taniguchi
 • S.M. Monowarul Islam / p135~140
 • Department of Dermatology / Kunihiko Tamaki
 • Hidemi Nakagawa
 • Ken Iozumi
 • Sumihisa Imakado
 • Mamitaro Ohtsuki
 • Nobuo Yamada
 • Yasuhiro Kawabata
 • Takeshi Tamaki
 • Mayumi Komine
 • Koichiro Nakamura
 • Akihiko Asahina
 • Yoshihiro Watabe
 • Naoko Kanda
 • Makoto Adachi / p141~145
 • Department of Urology / Kazuki Kawabe
 • Atsushi Tajima
 • Tadaichi Kitamura
 • Yukio Homma
 • Nobuo Moriyama
 • Shuji Kameyama
 • Yoshio Hosaka
 • Akira Kimura
 • Hisashi Matsushima
 • Takumi Takeuchi
 • Yoshinori Tanaka
 • Makoto Suzuki
 • Kyoichi Tomita
 • Satoru Takahashi
 • Kiyoshi Saiko
 • Toshiyuki Kamijo
 • Seiji Aruga
 • Masayuki Sugimoto
 • Shigeharu Kurimoto / p146~150
 • Department of Neuropsychiatry / Masaaki Matsushita
 • Nobuo Nakayasu
 • Naoji Amano
 • Naohiko Seki
 • Masahiko Saito
 • Kenn-ichi Hiramatsu
 • Kazuyuki Nakagome
 • Masaru Miyauchi
 • Mikio Tomita
 • Iwao Sano
 • Masato Fukuda
 • Hirosi Yamashita
 • Yukiko Kanou
 • Kazumasa Kimura / p151~152
 • Department of Otorhinolaryngology and Head&Neck Surgery / Kimitaka Kaga
 • Keiichi Ichimura
 • Masashi Sugasawa
 • Tatsuya Yamasoba
 • Niro Tayama
 • Toshihisa Murofushi
 • Masaichi Nakamura
 • Naonobu Takeuchi
 • Kenichi Nibu
 • Ken Ito
 • Masako Abe
 • Esao Takasago
 • Katsuhiko Tezuka
 • Masanobu Shinogami
 • Rie Naito
 • Hiromu Sugimura
 • Shinichi Ishimoto / p153~156
 • Department of Radiology / Yasuhito Sasaki
 • Kuni Ohtomo
 • Yukimasa Aoki
 • Tohru Ohtake
 • Yujiro Matsuoka
 • Keiichi Nakagawa
 • Noriyuki Baba
 • Yoshitaka Okada
 • Toshimitsu Momose
 • Toshiaki Watanabe
 • Ichiro Shirouzu
 • Toshiyuki Ohkubo
 • Kenji Hasezawa
 • Naoto Hayashi / p157~161
 • Department of Anaesthesiology / Kazuo Hanaoka
 • Kunio Suwa
 • Naosuke Sugai
 • Hideko Arita
 • Noriko Ichiisi
 • Yasuo Ide
 • Choku Yajima
 • Tosinobu Sumida
 • Yosiaki Satou
 • Masakazu Hayashida
 • Shigehito Sawamura / p162~164
 • Department of Plastic and Reconstructive Surgery / Kiyonori Harii
 • Takashi Nakatsuka
 • Hirotaka Asato
 • Yasushi Sugawara
 • Akihiko Takushima
 • Kotaro Yoshimura
 • Shinichi Wakita / p165~167
 • Department of Clinical Laboratory Medicine / Kazuhiko Nakahara
 • Kiyoshi Kitamura / p168~170
 • Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Tsuyoshi Takato
 • Takafumi Susami
 • Katsunari Nishihara
 • Takahide Komori
 • Motohiro Ohkoshi
 • Gen-ichiro Takagi
 • Yoshiyuki Yonehara
 • Yasuhiro Sakamoto
 • Shigeyuki Matsumoto
 • Yoshiyuki Mori
 • Makoto Nakatsuru
 • Ken Tomizuka / p171~172
 • Department of Pediatric Surgery / Kinji Yokomori
 • Hideo Kawarasaki
 • Yoshiyuki Kamii
 • Kazuko Obana
 • Yoshihiro Kitano / p173~175
 • Department of Traumatology and Critical Care Medicine / Kazuhiko Maekawa
 • Koji Mii
 • Kazuyuki Ono / p176~176
 • Department of Psychosomatic Medicine / Tomifusa Kuboki
 • Shinobu Nomura
 • Tadashi Sasaki / p177~178
 • School of Health Sciences and Nursing / / ~200
 • Department of Human Ecology / Ryutaro Ohtsuka
 • Hiroshi Kashiwazaki
 • Tetsuro Hongo
 • Minato Nakazawa / p179~180
 • Department of Epidemiology and Biostatistics / Yasuo Ohashi
 • Junko Matsubara
 • Shuji Hashimoto
 • Satoshi Nakai
 • Takahiro Kiuchi / p181~182
 • Department of Biomedical Chemistry / Katsuji Takai
 • Shigeru Ohta
 • Tsuneyuki Oku
 • Eiko Nakamaru / p183~184
 • Department of Health Administration / Atsuaki Gunji
 • Kiyoshi Kawakubo
 • Takashi Fukuda / p185~186
 • Department of Health Sociology / Chieko Kawata
 • Yoshihiko Yamazaki
 • Tohru Yoshida
 • Makoto Tamura / p187~189
 • Department of Maternal and Child Health / Hiroshi Ushijima
 • Makoto Higurashi
 • Hideoki Fukuoka
 • Itaru Kobayashi
 • Masaaki Oda
 • Kumiko Takadaya / p190~192
 • Department of Mental Health and Nursing / Hiroshi Kurita
 • Iwao Oshima
 • Takamasa Saitoh
 • Toshio Mori / p193~193
 • Department of Adult Health and Nursing / Michiyo Kojima
 • Michino Kihara / p194~195
 • Department of Fundamental Nursing / Masako Yano
 • Katsuya Kanda
 • Reiko Satoh
 • Shigeaki Watanuki / p196~197
 • Department of Community Health Nursing / Katsuko Kanagawa
 • Sachiyo Murashima
 • Emiko Saito
 • Akemi Kaneko / p198~199
 • Department of Family Nursing / Chieko Sugishita
 • Kazuko Ishigaki
 • Ako Yamada(Yoshinaga)
 • Noriko Yamamoto / p200~200
 • School of International Health / / ~210
 • Department of Human Genetics / Katsushi Tokunaga
 • Yasuo Nakagome
 • Yutaka Nakahori
 • Tatsushi Toda
 • Naoyuki Tsuchiya / p201~204
 • Department of Health Policy and Planning / Takusei Umenai
 • Masaru Nishigaki
 • Tomoyuki Igari
 • Hajime Sato hajije / p205~208
 • Department of Ethics and Anthropology / Gen Ohi
 • Ichiro Kai / p209~210
 • Endowment Development / / ~216
 • Department of Disease-related Gene Regulation Research(Snadoz) / Jun-ichi Miyazaki
 • Koichi Ikuta
 • Fumi Tashiro
 • Toshiaki Kikuchi
 • Kohnosuke Mitani / p211~213
 • Department of Cardiovascular Biomechanics / Joji Ando
 • You Takuwa / p214~216
 • University of Tokyo Hospital / / p217~245
 • Clinical Division / Ichiro Kanazawa
 • Nobuyuki Nukina
 • Shin Kwak
 • Masaki Sakurai
 • Yoshikazu Ugawa
 • Susumu Kusunoki
 • Shigeo Murayama
 • Jun Goto
 • Hitoshi Okazawa / p217~223
 • First Department of Internal Medicine / Kiyoshi Kurokawa
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Kazumasa Miki
 • Yoshiyasu Kaneko
 • Masaaki Higashihara
 • Itsuro Ogata
 • Kazuo Nosaka
 • Akihide Nakao
 • Shigeo Taniguchi
 • Naohiko Masaki
 • Toshiyuki Maruyama
 • Haruki Yamada
 • Tomoaki Tomiya
 • Norio Kawamura
 • Kazuhiko Koike
 • Naohisa Yahagi
 • Minoru Ohno
 • Hitoshi Ikeda
 • George Seki
 • Junichi Taguchi
 • Katsunori Aoki
 • Junichi Hanai
 • Akihiko Ohno / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Second Department of Internal Medicine / Masao Omata
 • Teruhiko Toyooka
 • Atsuo Goto
 • Kenjiro Kimura
 • Yasunobu Hirata
 • Katsu Takenaka
 • Yoshio Uehara
 • Yasushi Shiratori
 • Keiichiro Atarashi
 • Shin-ichi Momomura
 • Takanobu Tomaru
 • Takao Kawabe
 • Toshiyuki Takahashi
 • Toshiaki Nakajima
 • Yasuo Niwa
 • Jun-ichi Suzuki
 • Yuji Murakawa
 • Haruhiko Yoshida
 • Masahiro Kurita
 • Osami Kohmoto
 • Shuichiro Shiina
 • Seiryou Sugiura
 • Akihiko Aoyagi
 • Hiroshi Matsui / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Third Department of Internal Medicine / Yoshio Yazaki
 • Nobuhiro Yamada
 • Toru Yamaji
 • Kazuhide Yamaoki
 • Takashi Kadowaki
 • Tetsuro Okabe
 • Shun Ishibashi
 • Tomoaki Mitsuhashi
 • Kazuyuki Tobe
 • Yoshikazu Shibasaki
 • Tomoichiro Asano
 • Shin Ohnishi
 • Hiroki Kurihara
 • Hiroyuki Aburatani
 • Kinuko Mitani
 • Masahiko Kurabayashi
 • Toshihide Mimura
 • Yoshinori Seko
 • Shigeru Chiba
 • Nobuyuki Matsuhashi
 • Koji Maemura
 • Nobuya Ohishi
 • Hiroaki Honda
 • Issei Komuro / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Department of Internal Medicine and Physical Therapy / Koji Ito
 • Yutaka Morita
 • Hirokazu Okudaira
 • Tetsufumi Inoue
 • Matsunobu Suko
 • Fujio Takeuchi
 • Kunihiko Tsubura
 • Haruhito Sugiyama
 • Toshiaki Takaishi
 • Shigeto Tohma
 • Ichiro Murata
 • Naoyuki Tsuchiya
 • Shigeru Takafuji
 • Kenji Ito
 • Seiichi Kitani
 • Ryoichi Tanaka
 • Shunsuke Shoji
 • Makoto Sato
 • Akira Ishii / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Department of Geriatrics / Yasuyoshi Ouchi
 • Yoshinosuke Fukuchi
 • Kenji Toba
 • Takayuki Hosoi
 • Takeshi Matsuse
 • Masato Eto
 • Masao Yoshizumi
 • Koichiro Nagano
 • Koichi Kozaki
 • Shusuke Furuhashi
 • Masahiro Akishita / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • First Department of Surgery / Tetsuichiro Muto
 • Hirokazu Nagawa
 • Hiroshi Shigematsu
 • Hiroshi Yasuhara
 • Wataru Kimura
 • Ikuo Nagashima
 • Tadahiko Masaki
 • Hidemi Ohshiro
 • Masaya Ono
 • Osamu Tominaga
 • Yasuyuki Seto
 • Haruo Aramoto
 • Shoichi Kaizaki
 • Yasuhiko Muto
 • Shinichi Hori
 • Gosei Ishimaru / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Second Department of Surgery / Masatoshi Makuuchi
 • Toshiro Konishi
 • Tadatoshi Takayama
 • Yasushi Harihara
 • Osamu Sato
 • Mamoru Hiraishi
 • Tetsuro Miyata
 • Keiichi Kubota
 • Masaru Hirata
 • Takafumi Ueno
 • Kenji Miki
 • Atsushi Matsuura
 • Akihiko Ito
 • Taiichi Otani / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Department of Neurosurgery / Takaaki Kirino
 • Tomio Sasaki
 • Ichiro Suzuki
 • Akio Asai
 • Takamitsu Fujimaki
 • Nobutaka Kawahara
 • Makoto Taniguchi
 • Takafumi Ide
 • Kensuke Kawai
 • Nobuhito Saito
 • Katsumi Hoya
 • Kazuhiko Mishima
 • Hiroki Kurita / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Department of Cardiothoracic Sugery / Akira Furuse
 • Yutaka Kotsuka
 • Kuniyoshi Yagyu
 • Motohiro Kawauchi
 • Osamu Tanaka
 • Jun Nakajima
 • Tadasu Kohno
 • Makoto Takeda
 • Hiroshi Kubota
 • Minoru Ono
 • Mika Takeshita
 • Kagami Miyaji
 • Kazuto Imanaka
 • Masahiko Ezure / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Orthopaedic Surgery / Takahide Kurokawa
 • Kozo Nakamura
 • Takashi Matsushita
 • Hiromi Oda
 • Takashige Umeyama
 • Yoji Mikami
 • Hiromu Katsumoto
 • Takahiro Goto
 • Hiroshi Kawaguchi
 • Naoshi Fukui
 • Yuji Okazaki
 • Katsushi Takeshita
 • Kazuhiko Michishita
 • Ehi Boku
 • Yuichi Okuma
 • Takuji Nishikawa
 • Satoru Sasaki / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Obstetrics and Gynecology / Yuji Taketani
 • Takashi Okai
 • Osamu Tsutsumi
 • Hiroyuki Yoshikawa
 • Shiro Kozuma
 • Tetsu Yano
 • Tomoyuki Fujii
 • Yoko Sagara
 • Mikio Momoeda
 • Eiji Ryo
 • Hidemi Shiotsu
 • Toshihiro Fujiwara
 • Takashi Onda
 • Koichi Kobayashi
 • Masahito Shimauchi
 • Hidenori Nishina
 • Akihiko Kikuchi
 • Naonori Hara
 • Kaoru Tadauchi
 • Genzo Marumo
 • Takako Ito / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Pediatrics / Masayoshi Yanagisawa
 • Fumio Bessho
 • Yasuhide Hayashi
 • Yoichi Sakakihara
 • Yasuhide Nakamura
 • Toshio Hishi
 • Shin-ichi Naritaka
 • Hitoshi Kato
 • Miyuki Kobayashi
 • Mihoko Yonezawa
 • Yuko Miki
 • Akira Oka
 • Kazuhiko Shibuya
 • Shoei Kim
 • Takayoshi Isoda
 • Masaya Kubota
 • Shigetoshi Kobayashi
 • Masaki Hoshiyama
 • Yoshiaki Hoshikawa / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Ophthalmongy / Kanjiro Masuda
 • Shiroaki Shirato
 • Makoto Araie
 • Tadahiko Tsuru
 • Yujiro Fujino
 • Tetsuro Oshika
 • Hidetoshi Yamashita
 • Mikoro Mori
 • Schuichiro Eguchi
 • Toshikatsu Kaburagi
 • Tadashi Takahashi
 • Hiroto Obata
 • Jun Sugiyama
 • Muneyuki Takao
 • Rishu Inoue
 • Kazutaka Kamiya
 • Fumiko Taniguchi
 • S.M. Monowarul Islam / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Dermatology / Kunihiko Tamaki
 • Hidemi Nakagawa
 • Ken Iozumi
 • Sumihisa Imakado
 • Mamitaro Ohtsuki
 • Nobuo Yamada
 • Yasuhiro Kawabata
 • Takeshi Tamaki
 • Mayumi Komine
 • Koichiro Nakamura
 • Akihiko Asahina
 • Yoshihiro Watabe
 • Naoko Kanda
 • Makoto Adachi / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Urology / Kazuki Kawabe
 • Atsushi Tajima
 • Tadaichi Kitamura
 • Yukio Homma
 • Nobuo Moriyama
 • Shuji Kameyama
 • Yoshio Hosaka
 • Akira Kimura
 • Hisashi Matsushima
 • Takumi Takeuchi
 • Yoshinori Tanaka
 • Makoto Suzuki
 • Kyoichi Tomita
 • Satoru Takahashi
 • Kiyoshi Saiko
 • Toshiyuki Kamijo
 • Seiji Aruga
 • Masayuki Sugimoto
 • Shigeharu Kurimoto / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Neuropsychiatry / Masaaki Matsushita
 • Nobuo Nakayasu
 • Naoji Amano
 • Naohiko Seki
 • Masahiko Saito
 • Kenn-ichi Hiramatsu
 • Kazuyuki Nakagome
 • Masaru Miyauchi
 • Mikio Tomita
 • Iwao Sano
 • Masato Fukuda
 • Hirosi Yamashita
 • Yukiko Kanou
 • Kazumasa Kimura / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Otorhinolaryngology and Head&Neck Surgery / Kimitaka Kaga
 • Keiichi Ichimura
 • Masashi Sugasawa
 • Tatsuya Yamasoba
 • Niro Tayama
 • Toshihisa Murofushi
 • Masaichi Nakamura
 • Naonobu Takeuchi
 • Kenichi Nibu
 • Ken Ito
 • Masako Abe
 • Esao Takasago
 • Katsuhiko Tezuka
 • Masanobu Shinogami
 • Rie Naito
 • Hiromu Sugimura
 • Shinichi Ishimoto / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Radiology / Yasuhito Sasaki
 • Kuni Ohtomo
 • Yukimasa Aoki
 • Tohru Ohtake
 • Yujiro Matsuoka
 • Keiichi Nakagawa
 • Noriyuki Baba
 • Yoshitaka Okada
 • Toshimitsu Momose
 • Toshiaki Watanabe
 • Ichiro Shirouzu
 • Toshiyuki Ohkubo
 • Kenji Hasezawa
 • Naoto Hayashi / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Anaesthesiology / Kazuo Hanaoka
 • Kunio Suwa
 • Naosuke Sugai
 • Hideko Arita
 • Noriko Ichiisi
 • Yasuo Ide
 • Choku Yajima
 • Tosinobu Sumida
 • Yosiaki Satou
 • Masakazu Hayashida
 • Shigehito Sawamura / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Plastic and Reconstructive Surgery / Kiyonori Harii
 • Takashi Nakatsuka
 • Hirotaka Asato
 • Yasushi Sugawara
 • Akihiko Takushima
 • Kotaro Yoshimura
 • Shinichi Wakita / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Tsuyoshi Takato
 • Takafumi Susami
 • Katsunari Nishihara
 • Takahide Komori
 • Motohiro Ohkoshi
 • Gen-ichiro Takagi
 • Yoshiyuki Yonehara
 • Yasuhiro Sakamoto
 • Shigeyuki Matsumoto
 • Yoshiyuki Mori
 • Makoto Nakatsuru
 • Ken Tomizuka / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Pediatric Surgery / Kinji Yokomori
 • Hideo Kawarasaki
 • Yoshiyuki Kamii
 • Kazuko Obana
 • Yoshihiro Kitano / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Neurology / Ichiro Kanazawa
 • Nobuyuki Nukina
 • Shin Kwak
 • Masaki Sakurai
 • Yoshikazu Ugawa
 • Susumu Kusunoki
 • Shigeo Murayama
 • Jun Goto
 • Hitoshi Okazawa / p217~223
 • Central Clinical Facilities / Kazuhiko Nakahara
 • Kiyoshi Kitamura
 • Katsu Takenaka
 • Yoshiaki Hashimoto
 • Masato Yumoto
 • Hajime Takizawa
 • Katsumi Higashi
 • Akiko Yoneyama / p224~241
 • Clinical Laboratory of University of Tokyo Hospital / Kazuhiko Nakahara
 • Kiyoshi Kitamura
 • Katsu Takenaka
 • Yoshiaki Hashimoto
 • Masato Yumoto
 • Hajime Takizawa
 • Katsumi Higashi
 • Akiko Yoneyama / p224~227
 • Department of Traumatology and Clinical Care Medicine / Kazuhiko Maekawa
 • Koji Mii
 • Kazuyuki Ono / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
 • Department of Transfusion Medicine / Yoichi Shibata
 • Shoji Kuwata
 • Ko Sasaki
 • Nelson Tuno / p228~230
 • Department of Rehabilitation Medicine / Shuichi Kakurai
 • Masami Akai
 • Shinya Kimura / p231~232
 • Pathology Department / Rikuo Machinami
 • Tsuyoshi Ishida
 • Teruaki Oka
 • Manabu Sasaki
 • Jun-ichi Fukushima / p233~234
 • Department of Corneal Transplantation / Tadahiko Tsuru / p235~236
 • Department of Cell Therapy and Transplantation Medicine / Yoshio Yazaki
 • Hisamaru Hirai
 • Miyuki Kobayashi
 • Shigeru Chiba / p237~239
 • Hospital Computer Center,University of Tokyo Hospital / Shigekoto Kaihara
 • Kazuhiko Ohe
 • Takahiro Kiuchi
 • Toshiko Nagase / p240~241
 • Department of Pharmacy / Tatsuji Iga
 • Hajime Kotaki
 • Kazuyo Nishihara
 • Munetoshi Sugiura
 • Takao Orii
 • Junichi Kawakami
 • Takao Aoyama
 • Hisakazu Ohtani
 • YasuhikoYamada
 • Kazuo Takayama
 • Koujirou Yamamoto / p242~245
 • University of Tokyo Branch Hosprtal / / p247~274
 • Clinical Division / Masahiro Mizuno / p247~267
 • Fourth Department of Internal Medicine / Toshiro Fujita
 • Naohide Yamashita
 • Tetsuya Igarashi
 • Toshio Matsumoto
 • Tomoki Okazaki
 • Katsuyuki Ando
 • Fujiko Okabe
 • Koji Takano
 • Takashi Nakaoka
 • Yuji Tanaka
 • Mitsuhiko Ogita
 • Madoka Taguchi
 • Yasuhiro Takeuchi
 • Nobuo Sekine
 • Seiji Fukumoto
 • Toru Motokura
 • Yoshitake Murayama
 • Kaoru Uchimaru
 • Tetsuya Mine
 • Kankitsu Cho
 • Shinya Kaname / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Third Department of Surgery / Takashi Oohara
 • Mitsuru Yamakawa
 • Michio Kaminishi
 • Shu Kuramoto
 • Shigeru Sakai
 • Yoshikazu Mimura
 • Jun Maeda
 • Hidemitsu Yasuda
 • Toshihisa Ogawa
 • Kaoru Kobayashi
 • Hajime Kanauchi
 • Masanori Hashimoto
 • Hajime Yamada
 • Hirokazu Yamaguchi
 • Toshiki Mimura
 • Fumio Aoki
 • Junichi Kojima
 • Keizo Unou
 • Rie Kisoda
 • Masashi Shimada / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Psychosomatic Medicine / Tomifusa Kuboki
 • Shinobu Nomura
 • Tadashi Sasaki / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
 • Department of Otorhinolaryngology,University of Tokyo Branch Hospital / Masahiro Mizuno / p247~248
 • Department of Ophthalmology,University of Tokyo Branch Hospital / Makoto Araie
 • Mikiro Mori
 • Tetsuro Oshika
 • Hideki Tsuji
 • Ako Masuda
 • Maki Sekine / p249~251
 • Department of Obstetrics and Gynecology,University of Tokyo Branch Hospital / Takashi Kawana
 • Ken Takizawa
 • Yoshio Kato
 • Toshiyuki Kojima
 • Toru Takeuchi
 • Osamu Nishii
 • Yo-ichi Satoh
 • Yoshio Koizumi / p252~253
 • Department of Pediatrics,University of Tokyo Branch Hospital / Hiroshi Hayakawa
 • Tsutomu Iwata
 • Takashi Igarashi
 • Minami Ohuchi
 • Fusako Komoda
 • Katsuya watanabe
 • Masaru Takamizawa / p254~255
 • Department of Dermatology,University of Tokyo Branch Hospital / Masutaka Furue
 • Kanako Kikuchi
 • Hitoshi Okochi
 • Fuyuki Ogata
 • Hidenori Fukunaka / p256~259
 • Department of Urology,University of Tokyo Branch Hospital / Tadaichi Kitamura
 • Yoshio Hosaka
 • Akira Kimura
 • Masayuki Sugimoto
 • Shigeharu Kurimoto
 • Hiroshi Fukughara / p260~261
 • Department of Oral Surgery,University of Tokyo Branch Hospital / Yasuharu Tejima
 • Toshimoto Tengan
 • Katsumi Ohashi
 • Osamu Okuda / p262~263
 • Department of Psychiatry, University of Tokyo Branch Hospital / Yoshio Sekine
 • Hiroyuki Ono
 • Katsubumi Matsunami
 • Osamu Yamada / p264~265
 • Department of Orthopaedic Surgery, University of Tokyo Branch Hospital / Akira Nagano
 • Yoshio Takatori
 • Nagatsugu Kuroshima
 • Takashi Shimoaka / p266~267
 • Central Clinical Facilities / / p268~272
 • Department of Laboratory Medicine, University of Tokyo Branch Hospital / 'Toshikazu Murakami
 • Kenmei Takaichi
 • Kenji Yamamoto
 • Hisako Endo
 • Yasushi Ito
 • Takeshi Sasaki / p268~269
 • Department of Surgical Operation, University of Tokyo Branch Hospital / Mitsuru Yamakawa
 • Jun Maeda
 • Choku Yajima / p270~270
 • Department of Anesthesiology, University of Tokyo Branch Hospital / Megumi Tagami
 • Mieko Chinzei
 • Choku Yajima
 • Hisayoshi Tamai
 • Takae Umeyama / p271~272
 • University of Tokyo Branch Hospital Pharmacy / Hideki Ono
 • Yutaka Hasegawa / p273~274
 • Institute for Brain Research / / ~286
 • Department of Neuro-cell Biology, Institute for Brain Research / Nobutaka Hirokawa
 • Akihiro Harada
 • Sumio Terada / p275~277
 • Department of Neuropathology, Institute for Brain Research / Yasuo Ihara
 • Fumitaka Oyama
 • Maho Morishima
 • Masato Hasegawa
 • Tsuneo Yamazaki / p278~279
 • Department of Neurophysiology, Institute for Brain Research / Tomoyuki Takahashi
 • Kayoko Onodera
 • Toshiya Manabe
 • Tetsuhiro Tsujimoto / p280~281
 • Department of Biochemistry, Institute for Brain Research / Tatsuya Haga
 • David Saffen
 • Kimihiko Kameyama
 • Fumio Nakamura
 • Kazushige Tohara / p282~284
 • Department of Neurobiology, Institute for Brain Research / Kunitaro Takahashi
 • Harumasa Okamoto
 • Yasushi Okamura
 • Haruo Okado / p285~286
 • Institute of Medical Electronics / / ~294
 • Department of Basic Bioengineering Research, Institute of Medical Electronics / Akira Kamiya
 • Masahiro Shibata / p287~289
 • Department of Clinical Medicine, Institute of Medical Electronics / Kou Imachi
 • Kazunori Baba
 • Tsuneo Chinzei
 • Yusuke Abe / p290~291
 • Department of Engineering Science, Institute of Medical Electronics / Shoogo Ueno
 • Keiji Iramina
 • Masakazu Iwasaka / p292~294
 • Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / / p295~301
 • Department of Speech Science, Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / Shigeru Kiritani
 • Satoshi Imaizumi
 • Kenji Itoh / p295~296
 • Department of Speech Physiology, Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / Seiji Niimi
 • Koichi Mori / p297~298
 • Department of Cognitive Neuroscience, Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / Morihiro Sugishita
 • Yoshihiro Takayama
 • Sohtaro Sekimoto / p299~301
 • Animal Center for Biomedical Research / Michio Fujiwara
 • Ryo Harasawa / p303~305
 • Radiation Research Institute / Kunio Shinohara
 • Kenmei Takaichi
 • Takahiko Suzuki
 • Yoshitake Murayama
 • Shinsuke Katoh / p307~310

「国立国会図書館デジタルコレクション(雑誌)」より

この本の情報

書名 東京医学 : 東京大学大学院医学系研究科・医学部年報
著作者等 東京医学会
東京大学医学部
東京大学医師会
書名ヨミ トウキョウ イガク : トウキョウ ダイガク ダイガクイン イガクケイ ケンキュウカ イガクブ ネンポウ
書名別名 The Tokyo journal of medical sciences : annual report of the Graduate School of Medicine, the Faculty of Medicine, the University of Tokyo

Tokyo igaku
巻冊次 103(2)/(3)/(4)
出版元 [東京医学会]
刊行年月 1996-10
ページ数
大きさ 30cm
ISSN 02856131
NCID AN00157600
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
00016226
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 英語
日本語
出版国 日本
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想