นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2439)

เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ

この本の情報

書名 นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2439)
著作者等 Phiangkhǣ Phongsiribanyat
Čhulālongkǭnmahāwitthayālai. Banditwitthayālai. Phāk Wichā Prawatthisāt
書名ヨミ นโยบาย การปกครอง เมือง สงขลา ใน สมัย รัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2439)
書名別名 The Government policy towards Sonkhla during the Rattanakosin period (A.D. 1782-1896)
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-13, 171 leaves
大きさ 30 cm
NCID BB07495616
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想