ประมวลบทร้องเพลงไทย : สำหรับบทปี่พาทย์และเพลงตับต่าง ๆ

อุทิศ นาคสวัสดิ์

この本の情報

書名 ประมวลบทร้องเพลงไทย : สำหรับบทปี่พาทย์และเพลงตับต่าง ๆ
著作者等 Narkswasdi, Udhis
書名ヨミ ประมวล บท ร้อง เพลง ไทย : สำหรับ บท ปี่พาทย์ และ เพลง ตับ ต่าง ๆ
出版元 [s.n.];พุทธอุปถัมภ์การพิมพ์
刊行年月 2514 [1971]
ページ数 2-6, 279 p.
大きさ 26 cm
NCID BB07462468
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 不明
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想