นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๗

ผาณิต รวมศิลป์

この本の情報

書名 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๗
著作者等 Rūamsin, Phānit
書名ヨミ นโยบาย การพัฒนา เศรษฐกิจ สมัย รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๗
書名別名 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487

Field marshal P. Pibulsonggram's policy of economic development from 1938 to 1944
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-21, 601 leaves.
大きさ 30 cm
NCID BB07435046
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想