โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ ๑ : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และ ไซฮั่น

กรรนิการ์ สาตรปรุง

この本の情報

書名 โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ ๑ : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และ ไซฮั่น
著作者等 Sātaraprung, Kanikā
書名ヨミ โลกทัศน์ ทาง การเมือง ของ ชนชั้น นำ ใน สมัย รัชกาล ที่ ๑ : ศึกษา จาก เรื่อง ราชาธิราช สามก๊ก และ ไซฮั่น
書名別名 โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และ ไซฮั่น

The political worldview of the elite in the reign of King Rama I : a study of Rajadhiraj, Samkok and Saihan
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-7, 448 leaves
大きさ 30 cm
ISBN 9745831387
NCID BB07428051
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想