การเคลื่อนไหวของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้า พ.ศ. 2504 - 2519

จิรกาญจน์ สงวนพวก

この本の情報

書名 การเคลื่อนไหวของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้า พ.ศ. 2504 - 2519
著作者等 Sangūanphūak, Čhirakān
書名ヨミ การเคลื่อนไหว ของ กรรมกร หญิง โรงงาน ทอผ้า พ.ศ. 2504 - 2519
書名別名 Female textile workers' movement in Thailand, 1961-1976
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 196 leaves
大きさ 30 cm
ISBN 9746322893
NCID BB07416799
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想