บทบาทของมิชชันนารีในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โดย สุพรรณี กาญจนัษฐิติ

この本の情報

書名 บทบาทของมิชชันนารีในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
著作者等 Kānčhanatthiti, Suphannī
書名ヨミ บทบาท ของ มิชชันนารี ใน ประเทศ ไทย ตั้งแต่ รัชกาล ที่ ๓ ถึง รัชกาล ที่ ๕ แห่ง กรุง รัตนโกสินทร์
書名別名 บทบาทของมิชชันนารีในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-3, 266 leaves
大きさ 30 cm
NCID BB07410409
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想