วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยุวดี ตปนียากร

この本の情報

書名 วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
著作者等 Tapanīyākǭn, Yuwadī
書名ヨミ วิวัฒนาการ ของ การแพทย์ ไทย ตั้งแต่ สมัย เริ่มต้น จน ถึง สิ้นสุด รัชกาล พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว
書名別名 The evolution of Thai medicine from its beginning until the end of the reign of King Chulalongkorn
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-16, 330 leaves
大きさ 30 cm
NCID BB07384295
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想