บทบาทของไทยเกี่ยวกับเขมรในรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔

ธิดา จาตุประยูร

この本の情報

書名 บทบาทของไทยเกี่ยวกับเขมรในรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔
著作者等 Čhātuprayūn, Thīdā
書名ヨミ บทบาท ของ ไทย เกี่ยวกับ เขมร ใน รัชกาล ที่ ๓ และ รัชกาล ที่ ๔
書名別名 บทบาทของไทยเกี่ยวกับเขมรในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-6, 257 leaves
大きさ 30 cm
NCID BB0737907X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想