บทบาทของรัฐในระบบทุนนิยมของไทย (พ.ศ.2475-2500)

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท

この本の情報

書名 บทบาทของรัฐในระบบทุนนิยมของไทย (พ.ศ.2475-2500)
著作者等 Limpanāt, Rư̄angwit
書名ヨミ บทบาท ของ รัฐ ใน ระบบ ทุนนิยม ของ ไทย (พ.ศ.2475-2500)
書名別名 The role of state in the Thai capitalist economy, 1932-1957
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 298 leaves
大きさ 30 cm
ISBN 9745842338
NCID BB07352153
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想