การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)

อัจฉรา กาญจโนมัย

この本の情報

書名 การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)
著作者等 Čhulālongkǭnmahāwitthayālai. Banditwitthayālai. Phāk Wichā Prawatthisāt
ʿAtcharā Kānčhanōmai
書名ヨミ การฟื้นฟู พระพุทธศาสนา ใน สมัย รัตนโกสินทร์ ตอน ต้น (พ.ศ. 2325-2394)
書名別名 The revival of Buddhism during the early Bangkok period, 1782-1851
出版元 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
刊行年月 2001
ページ数 [1]-11, 282 leaves
大きさ 30 cm
NCID BB07337047
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想