เรื่อง ประวัตินานาประเทศ

この本の情報

書名 เรื่อง ประวัตินานาประเทศ
著作者等 Anuman Rajadhon, Phrayā
書名ヨミ เรื่อง ประวัติ นานา ประเทศ
書名別名 หมวดประวัติศาสตร์-โบราณคดี เรื่อง ประวัตินานาประเทศ
シリーズ名 งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน
出版元 กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
刊行年月 2532 [1989]
ページ数 90 p.
大きさ 27 cm
ISBN 9744170042
NCID BB07329038
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想