สังข์ศิลป์ชัย : กลอนสวด  เล่ม 1 ~ เล่ม 2

この本の情報

書名 สังข์ศิลป์ชัย : กลอนสวด
書名ヨミ สังข์ศิลป์ชัย : กลอน สวด
書名別名 สังข์ศิลป์ชัย : กลอนสวด
巻冊次 เล่ม 1
เล่ม 2
出版元 องค์การค้าของคุรุสภา
刊行年月 2513 [1970]
版表示 พิมพ์ครั้งที่ 1
ページ数 2 v.
大きさ 19 cm
NCID BB07065038
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想