ประวัติเจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) ; ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ; ประวัติเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

[พระยาโกมารกุลมนตรี] ; [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ] ; [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร]

この本の情報

書名 ประวัติเจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) ; ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ; ประวัติเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
著作者等 Damrong Rajanubhab, Prince
Phitthayalāpphrưtthiyākǭn, Prince, grandson of Mongkut, King of Siam
Kōmārakunmontrī (Chư̄n), Phrayā
書名ヨミ ประวัติเจ้าพระยา มหาเสนา (บุนนาค) . ประวัติ เจ้าพระยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) . ประวัติ เจ้าพระยา ยมราช (ปั้น สุขุม)
書名別名 ประวัติ, เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค), เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
出版元 องค์การค้าคุรุสภา
刊行年月 2514 [1971]
版表示 พิมพ์ครั้งที่ 2
ページ数 193 p.
大きさ 19 cm
NCID BB07015936
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 タイ語
出版国 タイ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想